โรงงานยาสูบ นำร่องชำระค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ด้วยระบบ QR Code แทนการใช้เงินสด

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงงานยาสูบ นำร่องชำระค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ด้วยระบบ QR Code แทนการใช้เงินสด


โรงงานยาสูบ มีนโยบายใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) กับร้านค้าภายในโรงงานยาสูบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพนักงานในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากการใช้เงินสด เพื่อก้าวสู่องค์กรไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า โรงงานยาสูบ มีนโยบายใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) เชื่อมโยงกับธนาคารกรุงไทย โดยเริ่มนำร่องกับร้านค้าภายในโรงงานยาสูบ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย ร้านค้าโรงอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 โรงอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง ห้องอาหารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และห้องอาหารรอยัลสแตนดาร์ด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการออกรหัส QR ให้แก่ร้านค้า คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

สำหรับพนักงานที่จะชำระค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านระบบ QR Code จะต้องสมัคร Internet Banking และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ใช้ชำระค่าบริการของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank)  โดยสามารถสมัครใช้บริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตู้ ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน KTB netbank

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ