ไทยพาณิชย์ฯ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ไทยพาณิชย์ฯ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาว่า ธนาคารฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (“หุ้นกู้”) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐของธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% อายุ 5.5 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดปี 2566 และออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลจาก Moody’s ที่ระดับ Baa1, จาก S&P ที่ระดับ BBB+ และจาก Fitch ที่ระดับ BBB+

การระดมทุนครั้งนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านกล่าวคือ

·       UST 5Y + 92.5 bps เป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยเคยเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงมากกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

·       เป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในปีนี้

·       หุ้นกู้ครั้งนี้ มียอดจองสูงถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงที่ผ่านมา

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดราคาไว้ที่ UST 5Y + 92.5 bps ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้ที่หน่วยละ 99.017 ณ อัตราผลตอบแทนที่ 2.945% โดยจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ 2.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ธนาคารฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานของธนาคารฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของธนาคารฯ

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบไปด้วยนักลงทุนในทวีปเอเชีย 97% และยุโรป 3% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคาร (Banks) จำนวน 53% กองทุน (Fund Managers & Asset Managers) จำนวน 37%  หน่วยงานรัฐ (Agencies) จำนวน 9% และนักลงทุนอื่นๆ อีก 1%

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ทางธนาคารฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนในตราสารหนี้ครั้งนี้ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยโดยรวม การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้รับการตอบรับที่ดีมากตั้งแต่เปิดจอง ทางธนาคารฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับราคาของหุ้นกู้ และคุณภาพของกลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาคารฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคาร Barclays, HSBC และ Mizuho Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ