มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 ชุด

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 ชุด


14 พ.ย.60 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ นำโดยคุณจารุรัตน์ คณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ และหน.ผ.สังคมฯ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หน.ผ.หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร (จำนวน 1,000 ชุด) โดยมีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนนำทีมแพทย์, ทันตแพทย์ และทันตามัย ร่วมออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจสุขภาพฟันฟรี และได้ทำการช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน จำนวน 2 ราย แจกจ่ายทั้งหมด 27 หมู่บ้าน 2 ตำบล 2 อำเภอ รวมการแจกจ่ายที่ จ.ลำพูน ในปี2560 นี้ เป็นจำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ อ.ลี้ และอ.บ้านโฮ่ว จ.ลำพูน โดยมี คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯ จ.ลำพูน เป็นประธานแจกจ่าย และคุณธิติวัฒน์ กนกวงศ์ภิวัฒน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล พร้อมคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คระกรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ

(ภาพ-ข่าว ต้น กู้ภัย201, อ๊อฟ กู้ภัย202, เปิ้ล กู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย สายด่วน1418 (เสร็จสิ้นเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่)
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ