มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 ชุด

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 ชุด


14 พ.ย.60  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯนำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ/คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หน.ผ.หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน 1,000ชุด)โดยมี หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนนำทีมแพทย์,ทันตแพทย์ และทันตนามัย ร่วมออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป,ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี /แจกจ่ายทั้งหมด75หมู่บ้าน 2ตำบล/รวมการแจกจ่ายที่ จ.ลำปางในปี2560นี้. เป็นจำนวน1,000ชุด/คิดเป็นมูลค่า450,000บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร และหอประชุมอำเภอเสริมงาม อ.ห้างฉัตร อ.เสริมงาม จ.ลำปางโดยมี คุณประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางฯ พร้อมคณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นประธานในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้./ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก.คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยกรรมการฯ/ผู้บริหารฯ/พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

(ภาพ-ข่าว ต้น กู้ภัย201, อ๊อฟ กู้ภัย202, เปิ้ล กู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย สายด่วน1418 (เสร็จสิ้นเดินทางไปจังหวัดลำพูน)
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ