มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก แจกต่อเนื่องติดต่อกัน วันที่ 3 แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 500ชุด

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก แจกต่อเนื่องติดต่อกัน วันที่ 3 แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 500ชุด


13 พ.ย.60  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯนำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน 500ชุด)แจกจ่ายทั้งหมด7หมู่บ้าน 2ตำบล/รวมการแจกจ่ายที่อำเภอแม่สอด จ.ตากในปี2560นี้. เป็นจำนวน1,500ชุด/คิดเป็นมูลค่า675,000บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)"แจกต่อเนื่องที่อำเภอแม่สอดเป็นวันที่(3) ณ วัดสว่างอารมณ์ และวัดปูแป้ ต.พะวอ ต.แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตากโดยมี คุณชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯคุณชัยวุติ บรรณวัฒน์รองประธานฯ พร้อมคณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นประธานในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้./ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก.คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยกรรมการฯ/ผู้บริหบริหารฯ/พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

(ภาพ-ข่าว เปิ้ลกู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ตกรฯ) ป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย สายด่วน1418 (เสร็จสิ้นเดินทางไปจังหวัดลำปาง)
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ