บางกอกแอร์ฯ-กาตาร์ฯ ประกาศร่วมมือสะสมไมล์

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บางกอกแอร์ฯ-กาตาร์ฯ ประกาศร่วมมือสะสมไมล์


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ส (QR) ประกาศความร่วมมือด้านรายการสะสมไมล์ (Frequent Flyer Program) โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์ส จะได้รับคะแนนสะสมเมื่อเดินทางกับสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ส

นายจิระพล หิรัญรัตน์องกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและวางแผนฝูงบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส ความร่วมมือในเรื่องรายการสะสมไมล์ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์ส เราหวังและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้เป็นการเดินทางที่แสนพิเศษ

นายอิฮาบ อามิน ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ทำข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 และสำหรับความร่วมมือในรายการสะสมไมล์ในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกคิวไมล์ (Qmiles) และฟลายเออร์โบนัสได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้โดยสารของของทั้ง 2 สายการบินยังได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นด้วย

ฟลายเออร์โบนัสเป็นรายการสะสมคะแนนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่มอบสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากมาย อาทิ บริการห้องรับรองผู้โดยสาร อาหารบนเที่ยวบิน และ น้ำหนักสัมภาระ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟลายเออร์โบนัสและบริการอื่นๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ