หน้าแรก > การเมือง > ข่าวการเมือง   
  [ ฉบับที่ 1380 ประจำวันที่ 23-2-2013  ถึง 26-2-2013 ]

‘ขรก.ท้องถิ่นต้องทำงานหนัก’ฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

   + อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
หุ้นไทยคลายกังวลอเมริกาลดงบฯ ...
ท้องถิ่นเฮ!ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น/ขยับซี ...
ส.อ.ท.ร้าวลึกประกาศไม่เผาผี "ธนิต" เอาคืนฟ้องกลับ "พยุ...
ผู้ว่าฯ "ไร้รอยต่อ" !?!...
โค้กเถลิงเจ้าบัลลังก์ "น้ำดำ" สบช่องคู่แข่งอ่อนแรง/กวาด...
"แอร์เบอร์5" ร้อนรับไฟวกฤติ "รุ่นประหยัด-ราคาถูก" เปิดศ...
ดึง4ยอดมวยไทยร่วมศึกมาราธอน-“สมรักษ์”เดิมพัน”เจริญทอง”1...
 
 
“ฐิตินันท์ เจริญอาจ” หรือ แม่อี๊ด ของน้องๆ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี นอกจากเป็นปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์แล้ว ยังดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยว ข้องกับท้องถิ่นอีกหลายคณะ

วันเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ปลัดอี๊ด ทุ่มเทการทำงานเพื่อชาวท้องถิ่นมากมายเพียงไร โดยมีโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆ เป็นเครื่องการันตี เป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เป็นมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในวัยเด็กฝันอยากทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยได้แรงบัน ดาลใจจากการเห็นข้าราชการถวายงานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในการเสด็จฯยังถิ่นทุรกันดาร

ความหมายของปลัดเทศบาลในมิติของ “ฐิตินันท์” ถือว่าครอบคลุมและให้ความหมายได้อย่างชัดเจน คือ ปลัด คือลูกน้องที่ดี และเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นอันดับแรก ต่อมาปลัดคือ หัวหน้าที่ดีของลูกน้อง มีความผูกพัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกน้อง

เพราะร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับน้องๆ มาตลอด นี่กระมังจึงเป็นที่มาของคำว่า “แม่อี๊ด” ของน้องๆ ที่สำคัญปลัดเทศบาลคือ ผู้เชื่อมโยงและบูรณาการให้ทุกอย่างลงตัว

“เมื่อโบนัสออก จะไม่รับ แต่ได้ให้น้องๆ นำไปเป็นกองทุนกู้ยืมกันเอง เพราะว่าบางคนเดือดร้อนไม่รู้จะไปยืมหรือกู้เงินที่ไหน หากไปกู้ที่อื่นก็เจอ ดอกเบี้ยมหาโหด แต่มากู้ยืมกับเงินส่วนตัวที่ใช้เป็น กองทุนดอกเบี้ยไม่กี่ตังค์ ไม่ต้องเสี่ยงกับการทวงหนี้แบบโหดๆ สิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ผูกพันกับน้องๆ มาตลอด”

สำหรับเคล็ดลับในการทำงานนั้น ปลัดเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์ บอกว่า ทุกฝ่ายต้องจูนกันให้ได้ เพื่อจะได้ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างปีก่อนหน้านี้ เพราะทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกัน ปัญหาน้ำท่วมใหญ่จึงผ่านพ้นไปได้ โดยข้าราชการและพนักงานต้องนอนอยู่ในสำนักงานเป็นเดือน เพื่อดูแล พี่น้องประชาชน

“ที่สำคัญต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งประพฤติตัวดี มีความรู้ดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่สำคัญต้องมีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่องนำทาง อันจะทำให้เราประสบ ความสำเร็จในชีวิตและการงาน”

ปลัดฐิตินันท์ บอกว่า ปัจจุบันต้องปลีกเวลา บางส่วนทำงาน ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่สถาบัน ต่างๆ เช่น สถาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น บรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เท่าที่จะมีโอกาสและเวลาอำนวย สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีคุณค่า และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้

สำหรับการเป็นกรรมการ ก.ท. ฐิตินันท์ บอกว่า มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาล มีความ เจริญก้าวหน้า มีโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆ ของท้องถิ่น ไม่ควรได้น้อยกว่าข้าราชการประเภทอื่น

“ในฐานะ ก.ท.จะต้องคอยแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยรวม ต้องทำงานเชิง รุก ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้ แต่ต้องออกระเบียบและวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตาม มาด้วย ที่สำคัญกว่านั้น ก.ท.ทำงานในรูปคณะกรรมการ ดังนั้นข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีปัญหา อะไร ต้องหารือเพื่อเข้าไปดูแลปัญหาให้ โดยเฉพาะการกลั่นแกล้ง การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือความไม่เป็นธรรมต่างๆ ต้องเข้าไปจัดการให้”

ปลัดอี๊ด ยังบอกถึงน้องๆ ที่จะเข้ามาสู่แวดวงข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่า จะต้องเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้จริง มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางคือความผาสุกของประชาชน

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องทำงานหนัก เพราะต้องบริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ประชาชนยังไม่ตื่น แต่เราต้องตื่นไปเก็บขยะ ไปกวาดขยะ หรือเวลาวิกฤติเช่นน้ำท่วม เราก็ไม่ได้กลับบ้าน ต้องนอนที่สำนักงานเพื่อดูแลประชาชน สิ่งเหล่านี้ต้องทนให้ได้”

“ฐิตินันท์” ยังบอกอีกว่า ที่สำคัญรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริการกิจการสาธารณะ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักในส่วนนี้ให้ดี เพราะหากข้าราชการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ความสามารถ จะทำให้การจัดบริการสาธารณะดังกล่าวด้อยลงไปด้วย ผลสุดท้ายจะตกอยู่กับประชาชน เป็นการบั่นทอนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคต จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมกับการรับหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเป็นมุมมองที่มุ่งเน้นในการทำหน้าที่ “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ของ ฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อย่างแท้จริง โดยพร้อมเสมอที่จะลุยงานในฐานะคนท้องถิ่นเพื่อชาวบ้านตลอดเวลา
 
พิมพ์หน้านี้
   

Untitled Document
(c) 2008 Siamturakij media Co.,Ltd. All rights reserved.
  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล | ข้อกำหนดการใช้ | ลงโฆษณาบนไซต์นี้  E-mail : webmaster@siamturakij.com