หน้าแรก > การเมือง > ข่าวการเมือง   
  [ ฉบับที่ 1318 ประจำวันที่ 18-7-2012  ถึง 20-7-2012 ]

‘ขรก.-พนง.ท้องถิ่น’โคม่าใช้เงินเดือนเกิน 40 %ส่อยุบทิ้ง-จ้างเหมาบริการ

   + อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
หุ้นไทยคลายกังวลอเมริกาลดงบฯ ...
ท้องถิ่นเฮ!ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น/ขยับซี ...
ส.อ.ท.ร้าวลึกประกาศไม่เผาผี "ธนิต" เอาคืนฟ้องกลับ "พยุ...
ผู้ว่าฯ "ไร้รอยต่อ" !?!...
โค้กเถลิงเจ้าบัลลังก์ "น้ำดำ" สบช่องคู่แข่งอ่อนแรง/กวาด...
"แอร์เบอร์5" ร้อนรับไฟวกฤติ "รุ่นประหยัด-ราคาถูก" เปิดศ...
ดึง4ยอดมวยไทยร่วมศึกมาราธอน-“สมรักษ์”เดิมพัน”เจริญทอง”1...
 
 
ในที่สุด ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ก็ได้ลงนามแต่งตั้งปริญญา นาคฉัตรีย์ อดีต กกต. อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และอดีตผู้ว่าฯหลายจังหวัด ลูกหม้อแท้ๆ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือประธาน ก.ถ.เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.55 เสียที

หลังจากเว้นว่างตำแหน่งดังกล่าวมา กว่า 3 ปี เหตุบุคคลที่ผ่านการสรรหามาก่อน หน้านี้ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของฝ่ายการเมือง ทำให้องค์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่าง ก.ถ. ไร้ผลงานมานาน ผลจากการแต่งตั้งดังกล่าวก็นำมาสู่การประชุม ก.ถ.เป็นครั้งแรกที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.55 โดยมีกรรมการจากส่วนราชการ กรรมการผู้แทน จากท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมครบทีม พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการ และแบ่งงานกันทำ ทันทีที่เริ่มประชุม เชื้อ ฮั่นจินดา กรรมการ ก.ถ.และอีกตำแหน่งคือ ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ก็เริ่มเปิดฉากเรียกร้องให้ ก.ถ.นำเรื่องเร่งด่วนต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยเฉพาะ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการของคนท้องถิ่น

ประเด็นที่ปลัดเชื้อ ขอให้ ก.ถ.พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป คือ เงินประจำตำ แหน่งของรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มีการต่อสู้กันมาหลายปี กระทั่งที่ประชุมก.กลางของท้องถิ่น โดยเฉพาะ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือ ก.อบต. เห็นชอบในหลักการ แต่ต้องเข้าสู่ที่ประชุม ก.ถ. เนื่องจากเป็นอำนาจ ก.ถ.โดยตรง

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.ถ.ยังได้รวบ รวมปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุม ก.ถ.เพื่อให้รับทราบ ประกอบ ด้วย 1. ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับเงิน เดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เช่น การปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 8 ให้กับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามการปรับเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 ต.ค.53 และ 1 ม.ค.55 ที่ผ่านมา 2.ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เช่นการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ควรให้ส่วนกลาง (คณะกรรมการกลาง) จัดสอบ ในทุกระดับ ประเภท และเรื่องการบรรจุ แต่ง ตั้ง โอนย้าย ควรเป็นอำนาจของ ก.ถ. หรือคณะกรรมการกลาง และ 3.ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ การปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา ความดีความชอบ การโยกย้าย การเลื่อน การแต่งตั้ง ควรเป็นอำนาจของปลัด ส่วนนายกควร ให้อำนาจพิจารณาเฉพาะปลัด และรองปลัด และเรื่องการโอนย้ายระดับผู้บริหารทั้งปลัด และรอง ปลัด ควรเป็นอำนาจของ ก.ถ.หรือคณะกรรม การกลาง

ขณะที่ “ปริญญา” ก็ไม่ลังเลที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ถ.ในครั้งหน้า เพราะก่อนหน้า ที่จะมีการประชุม ก.ถ.เพียงไม่กี่วัน ปลัดเชื้อ และคณะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพบ “ปริญญา” ที่บ้านพักมาแล้ว เพื่อล็อบบี้ และหากจะว่ากันตามจริงแล้ว มีการล็อบบี้กันก่อนที่จะมีการเลือก ตั้งประธาน ก.ถ.เสียอีก

ในเบื้องต้นได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมา 5 ชุด เพื่อช่วยเหลือ ก.ถ.ในการทำงาน โดยมีกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน อนุกรรมการ เพื่อกลั่นกรองงานก่อนที่จะเข้าสู่บอร์ดใหญ่พิจารณา ไม่อย่างนั้นงานจะช้า และไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

“เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้คือ ค่าตอบ แทน และสวัสดิการต่างๆ เพราะหลายเรื่องเป็นอำนาจของ ก.ถ.โดยตรง และมีหลายเรื่องที่คณะกรรมการกลางของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ (ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.) ส่งมาให้พิจารณาซึ่งฝ่ายเลขานุการ ก.ถ.จะเร่งนำเรื่องต่างๆ เข้าอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาโดยเร็วก่อนที่จะเสนอบอร์ดใหญ่อีกครั้ง” ปริญญา กล่าว

ประธาน ก.ถ.กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อหลายอย่างเข้าที่เข้าทาง หรือแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว จะนำคณะกรรมการ ก.ถ.และเจ้าหน้าที่ ออกพบปะ พูดคุย และเยี่ยมเยียนคนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ถ.กำหนดช่วงเวลาอีกที แต่ในเบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อนเป็นเพียงน้ำจิ้มที่จะเป็นบททดสอบแรก ของ ก.ถ.ในรอบ 3 ปี แต่ข้อสอบที่ใหญ่กว่านั้น และคาดการณ์กันว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ก.ถ.และรัฐบาล จะต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่อย่างนั้นเกิดจลาจลและกระทบกับการทำงานและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นแน่นั่นคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1632 ลงวันที่ 20 มิ.ย.55 ถึงประธาน ก.จ.จ, ก.ท.จ., ก.เมืองพัทยา และ ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด เรื่องแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงนาม คำสั่งโดย สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดี สถ.

ความสำคัญของหนังสือดังกล่าวสรุปได้ว่า เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่เป็นนโยบายประชานิยมของรัฐบาล ที่ต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท วุฒิที่ต่ำลงมาไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้เพิ่มถึง 9,000 บาท อันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการนั้นคาดว่าจะเกิดปัญหา และอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อท้องถิ่นตามมา

โดยการประชุม ก.จ.ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 25 เม.ย. การประชุม ก.ท.และก.อบต.ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.55 ได้มีมติเห็นชอบ ว่าการให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังหรือตามนโยบาย ดังกล่าวนั้นเป็นการปรับเพิ่มในอัตราที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของท้องถิ่นที่ห้ามเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542

ดังนั้น ทางสถ.จึงกำหนดแนวทางการปรับ ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลงดังนี้ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้ปรับลดค่าใช้จ่าย โดยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลงให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยในการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้

1.1 ปรับลดพนักงานจ้าง โดยเมื่อหมดอายุ สัญญาจ้างและไม่มีความจำเป็นแล้วให้พิจารณา จ้างเหมาบริการตาม(1.2)

1.2 การจ้างเหมาบริการในกิจการบางประเภท เช่น การรักษาความสะอาดสถานที่ การเก็บขยะ มูลฝอย เป็นต้น และ 1.3 ให้พิจารณา ให้ออกจากราชการ โดยความสมัครใจ ตามโครง การเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2.สำหรับมาตรการในการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการดังนี้ 2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี กำกับดูแลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางข้อ 1

2.2 ให้ก.จ.จ., ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัด กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่สามารถสรรหา บุคคลซึ่งรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงานจ้างมาดำรงตำแหน่งที่ว่างที่กำหนดขึ้นตามแผนอัตรากำลังดังกล่าว ได้โดยเมื่อพ้นจากตำแหน่งให้พิจารณายุบเลิกตำแหน่ง หรือดำเนินการตามแนวทางข้อ 1

เรื่องนี้ พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประ เทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะปัจจุบัน พนักงานจ้างของท้องถิ่นมี 3 ประเภทคือ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจอยู่ในหมวดเงินเดือน 40% แต่พนักงานจ้างเหมาบริการไม่อยู่ใน 40% นี้ ทำให้จะมีการโยกพนักงานมาอยู่ในจ้างเหมาบริการเพื่อหนีไม่ให้เกินร้อยละ 40

“เรื่องนี้กระทบกับขวัญและกำลังใจกับคนท้องถิ่นจำนวนมาก เพราะมีแต่จะถอย หลังเข้าคลอง ไม่มีความก้าวหน้า จึงอยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาแก้ไขปัญหา นี้อย่างเร่งด่วน ไม่อย่างนั้นเกิดความระส่ำทั่วทั้งประเทศเป็นแน่” พนมไพร กล่าว

เป็นบททดสอบครั้งสำคัญและข้อสอบที่ยากยิ่งสำหรับคนท้องถิ่นที่รับรู้กันมาตลอด เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นกับคนท้องถิ่น แต่เกิดขึ้นมานานแล้วในหลายรัฐบาล ปัญหาสำคัญกว่านั้นคือ คนท้องถิ่นยังจะสู้หรือไม่ หากสู้แล้วจะสู้ยังไง หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

ทั้งหมดเป็นการบ้านใหญ่ที่คนท้องถิ่นทั้ง อบจ.เทศบาล และ อบจ.รวมไปถึง ก.ถ.และก.กลางท้องถิ่น ที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล จะต้อง ขบคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่อย่างนั้น ท้องถิ่นสูญพันธุ์แน่
 
พิมพ์หน้านี้
   

Untitled Document
(c) 2008 Siamturakij media Co.,Ltd. All rights reserved.
  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล | ข้อกำหนดการใช้ | ลงโฆษณาบนไซต์นี้  E-mail : webmaster@siamturakij.com